Privacy Policy

Općenito o politici privatnosti

Ovom internetskom stranicom upravlja (dalje u tekstu: „Stranica”) DC&T d.o.o., iz Zagreba, Adresa: Radnička cesta 47, OIB: 31705866527, (dalje u tekstu: „DC&T d.o.o.“).

Namjena ovog dokumenta je definiranje opće politike i pravila koja se primjenjuju za zaštitu svih osobnih podataka koji se odnose na fizičke osobe, a do kojih dolazi DC&T d.o.o. tijekom svog redovnog poslovanja.

Ovom politikom privatnosti (dalje u tekstu: „Politika“) DC&T d.o.o. želi svojim korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u okviru usluga koje nudi.

DC&T d.o.o. pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje u tekstu: „zaštita privatnosti“) svojih korisnika u skladu sa važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika DC&T d.o.o.-a važan je element u oblikovanju svake naše usluge.

Područje primjene

Definirana politika primjenjuje se u cijeloj organizaciji DC&T d.o.o., na sve obrade u kojima se koriste osobni podaci pojedinaca (ispitanika).

U ovoj Politici privatnosti, „osobni podaci“ odnose se na bilo koje informacije o Vama koje nam pružate, na primjer, kad se prijavite za edukacije, radionice ili nam ustupite svoje osobne podatke preko naše internetske stranice, uključujući (ali ne isključivo) svoje ime, prezime, kontakt podatke, adresu, datum rođenja, zanimanje, naziv tvrtke i tako dalje.

Osobne podatke prikupljamo kroz naše web stranice putem obrazaca za kontakt i automatski korištenjem web kolačića te kroz obrasce za upis ili prema ugovorima o izvršenju usluga.

OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Politika privatnosti

Kroz sustavni pristup upravljanju zaštitom osobnih podataka želimo stvoriti sigurno okruženje. Donošenjem ove politike kojom smo regulirali i uveli pravila i odgovornosti, procese, metode, tehnike i alate, obvezali smo sve naše zaposlenike i ostale sudionike u našim poslovnim procesima na primjenu ove politike, načela i propisanih pravila u pogledu zaštite osobnih podataka s ciljem sustavnog upravljanja i neprekidnog poboljšanja zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Provođenje načela i smjernica iz ove politike u DC&T d.o.o. obavezno je nad cjelokupnim opsegom poslovanja u obradama u kojima se koriste i obrađuju osobni podaci.

Politika kolačića

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web-stranicama. Pomoću kolačića web-stranice na primjer pamte vaše radnje i željene postavke poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz pa ih stoga nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-stranice.

Korištenje kolačića

Kolačići koje koristimo ne prikupljaju osobne podatke poput imena, prezimena, e-mail adrese i slično već DC&T d.o.o. koristi funkcionalne kolačiće u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-stranice, kako bi zapamtili vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva.

Temeljna načela

Načela na kojima temeljimo našu politiku zaštite osobnih podataka i prema kojima sustavno gradimo i unaprjeđujemo naše procese, obrade i mjere zaštite osobnih podataka, proizlaze iz načela obrade osobnih podataka definirana Člankom 5. GDPR Uredbe 1 . U skladu s time obvezna je primjena sljedećih načela:

Zakonitost, poštenost, transparentnost

DC&T d.o.o. želi biti pouzdan partner korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati ukazano povjerenje. DC&T d.o.o. će stoga omogućiti korisnicima da ostvaruju sva prava koja im daje Opća uredba o zaštiti podataka. Pri obradi osobnih podataka postupa se u skladu s pozitivnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, ali i povrh toga uvijek nastoji primjenjivati najbolju europsku praksu.

Ograničavanje svrhe

Osobne podatke DC&T d.o.o. prikuplja i obrađuje samo za određenu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Smanjenje količine podataka

DC&T d.o.o. koristi samo one osobne podatke koji su primjereni i nužni za postizanje određene svrhe.

Točnost osobnih podataka

Kroz redovne obradne i kontrolne aktivnosti obavezno je poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osigurala točnost i ažurnost podataka i bez odlaganja izvršile potrebne korekcije ili brisanje netočnih podataka.

Ograničenje pohrane osobnih podataka

Čuvanje i pohrana osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika dozvoljeno je samo toliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade, u skladu s definiranim internim i zakonskim pravilima i rokovima čuvanja podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

U svim obradama osobnih podataka moraju se primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koji će osigurati odgovarajuću sigurnost osobnih podataka što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Pouzdanost

U postupcima prikupljanja i obrade osobnih podataka obavezno je osigurati odgovarajuće zapise pomoću kojih u svakom trenutku možemo dokazati pouzdanost i usklađenost naših obrada s gore navedenim načelima.

Program podizanja svijesti o zaštiti osobnih podataka

Svi zaposlenici imaju dužnost i obvezu kontinuiranog podizanja razine znanja i svijesti o zahtjevima zaštite osobnih podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Prava korisnika

Korisnik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje DC&T d.o.o. prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko su oni neispravni.

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Za sva pitanja vezana uz obradu podataka korisnik se može obratiti na email dubravka@dcnt.space Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

Izmjene, dopune i stupanje na snagu politike

Ova Politika donosi se kao javni dio Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u DC&T d.o.o.-u, te stupa na snagu i počinje se primjenjivati od 01. kolovoza 2022. godine. O mogućim izmjenama i dopunama Politike korisnici će biti pravovremeno obavješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama DC&T d.o.o.-a.