Design + Build: Revolucija u dizajniranju i stvaranju komercijalnih prostora

U svijetu arhitekture i dizajna interijera, usluga “Design + Build” predstavlja značajnu promjenu u odnosu na tradicionalne modele projektiranja i izgradnje. Ovaj inovativni pristup integrira sve faze projekta – od početnih skica do finalne izgradnje – pod jednim krovom, pružajući klijentima jedinstveno i kohezivno rješenje za njihove potrebe.