Design

U svijetu u kojem tehnologija postaje sveprisutna, umjetna inteligencija (AI) igra sve značajniju ulogu u oblikovanju naših života.